Október 20, 2020 - Vendel, Ödön névnapja
Kispesti Egyesített Bölcsődék - Csillagfény Bölcsőde
Gyermekfelvételhez szükséges dokumentumok:
Felvételi rend
Szülői nyilatkozat
Felvételi kérelem
Nyilatkozat felvételi kérelemhez
Dokumentumok:
Szakmai Program
Szervezeti Működési Szabályzat
Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató megismeréséről
Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi szabályzat
Tájékoztató füzet
Alapító Okirat
Üdvözöljük a Kispesti Egyesített Bölcsődék weboldalán!

Hivatalos rövidítése: KEB

Intézményvezető: Brinza Istvánné

Cím: 1191 Budapest, Eötvös u. 11.
Telefon: 06-1/280-3039

E-mail: egyesitettbolcsodek@kispest.hu

Helyettes: Borosné Bárdos Melinda
Szaktanácsadó: Kardos Katalin

Kispest Önkormányzata a Gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelve gondoskodik a kisgyermekek nappali gondozásának és nevelésének megszervezéséről. Kötelességének eleget téve Egyesített Bölcsődék intézményrendszerén belül 480 férőhellyel hat bölcsődét üzemeltet.
A Kispesti Egyesített Bölcsődék központja a Csillagfény Bölcsőde épületében, 1191 Bp., Eötvös utca 11. sz. alatt található.

Az intézmény feladatai:- gazdasági feladatok ellátása,
  • munkáltatói feladatok ellátása,
  • a hat bölcsőde működésének irányítása,
  • szakmai ellenőrzése,
  • gyermekfelvétel lebonyolítása,
  • szakmai napok, továbbképzések megszervezése
  • gyakornoki munka koordinálása
  • kapcsolattartás a családokkal, a felettes szervekkel, a szakmai szervekkel, a jelzőrendszerrel és a társ szakmákkal

A kerületben valamennyi bölcsőde, a szülők munkarendjéhez igazodva, reggel 6-tól este 18 óráig tart nyitva. A hat bölcsőde nyáron megosztva egy hónapot zárva tart. Indokolt esetben a zárások ideje alatt ügyelet kérhető, amit a nyitva tartó bölcsődékben korlátozott számban biztosítunk.

Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek részére a legjobb tudásunk szerint, a családokkal karöltve biztosítsuk a boldog gyermekkort, hogy később kiegyensúlyozott, egészséges, magabiztos felnőttekké válhassanak.

A Kispesti Egyesített Bölcsődék Csillagfény Bölcsődéjében a gyermekek előjegyzése és felvétele folyamatos, erre minden hónap második szerdáján 9.00-15.00 óra között nyílik lehetőség. A felvételeket évente egyszer, március hónapban az intézményvezető bírálja el. A döntésről április hónapban a szülők határozatban értesülnek. A később érkező jelentkezéseket várólistán tartjuk nyilván, és csak a kimaradó gyermekek helyére tudjuk fogadni a kicsiket.
A bölcsődék nyári zárása alatt a gyermekfelvétel szünetel (június és augusztus második szerdája).
Bölcsődéinkben 20 hetes kortól – 3 éves korig, illetve a harmadik életév betöltését követő augusztus 31- ig biztosítjuk a kisgyermekek napközbeni ellátását. Az Eszterlánc és a Csillagfény bölcsődében az alapellátás mellett, utazó gyógypedagógus korai fejlesztést biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. A KEB alkalmazásában lévő gyógypedagógus figyelemmel kíséri a gyermekek egyéni fejlődését. Szükség szerint gyógypedagógiai véleményt készít, konzultál a szülőkkel. Javaslatot tesz az esetleges megsegítésre.
Szakképzett kisgyermeknevelőink optimális környezetben gondozzák és nevelik a rájuk bízott gyermekeket. Jól ismerik a kicsik szükségleteit, pszichés fejlődésük jellemzőit, így a gyermekek egyéni igényei szerint segítik elő személyiségük kialakulását. A családi nevelés, az otthoni szokásrendszer figyelembe vételével segítik a gyermekek szocializációját, önállósodását. Ennek érdekében az étkezési és alvási időn kívül egész nap életkoruknak megfelelő játékok és mozgásfejlesztő eszközök állnak rendelkezésükre. A gyermekek sokat énekelnek, rajzolnak, gyurmáznak, s a szabad levegőn játszanak.
Bölcsődéinkben fontosnak tartjuk a korszerű étkezés biztosítását, a modern táplálkozási szokások kialakítását, az életkornak megfelelő tápanyagszükségletek kielégítését. Ehhez a tagintézmények főzőkonyháin szakképzett személyzet állítja elő a korosztálynak megfelelő ételeket. Élelmezésvezetőink szaktudásuknak köszönhetően az esetleges táplálék allergiák miatt szükséges diétás étkezést is biztosítani tudják.
A bölcsődés gyermekek egészségügyi állapotát a bölcsőde gyermekorvosa rendszeresen ellenőrzi.
Az alapellátás mellett külön díjazás ellenében szolgáltatásainkkal is segítjük a családokat.
Így időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk olyan családok számára, ahol a gyermek egyébként nem jár rendszeresen bölcsődébe, de a szülő elfoglaltsága miatt időnként biztonságos és szakszerű felügyeletet igényelnek.
Játszócsoportot alakítottunk ki, azoknak a családoknak, akik nem szeretnék közösségbe adni gyermekeiket, de szükségük van időnként egy kis kimozdulásra, új ismeretek, ötletek szerzésére. A szülők együtt játszanak gyermekeikkel és közben lehetőségük nyílik megismerkedni hasonló korú gyermekes családokkal.
A Csillagfény, Eszterlánc, Gyöngyszem, Harangvirág és a Bokréta Bölcsődében só - szobát tartunk fent a légzőszervi betegségek megelőzése és a betegség gyógyulásának elősegítése céljából. Elsősorban az oda járó gyermekek vehetik igénybe ezt a fajta szolgáltatást, de előzetes bejelentkezés alapján, a házirend betartása mellett a házak fogadnak kispesti gyerekeket is. A szolgáltatás ingyenes.
A gondozási díjról, az étkezési díjakról, a szolgáltatások igénybevételéről és költségeiről a bölcsődevezetőktől lehet érdeklődni.